facebook
Tel.: +48 32 22 44 086

Klienci

Oferta


Kompleksowa obsługa firm zobowiązanych do prowadzenia księgowości w następujących formach:

 • pełna księgowość Tychy,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany.

Pełna obsługa spraw kadrowo-płacowych przedsiębiorstw:

 • z tytułu umów o pracę
 • z tytułu umów cywilnoprawnych

Sporządzanie:

 • deklaracji podatkowych i rozliczeń z US
 • sprawozdań do GUS
 • bilansów, rachunków zysków i strat i sprawozdań finansowych
 • deklaracji i rozliczeń ZUS
 • rozliczeń i deklaracji z PFRON
 • deklaracji INTRASTAT
 • deklaracji do UM
 • rozliczeń opłat środowiskowych

Prowadzenie:

 • rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozrachunków

Ponadto między innymi:

 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Analizy, prognozy, wnioski kredytowe
 • Zeznania roczne do podatku dochodowego
 • Wnioski VZM (zwrot VAT-u w budownictwie mieszkaniowym)

Na życzenie nasze biuro zapewnia odbiór dokumentów u klienta.