facebook
Tel.: +48 32 22 44 086

Klienci

O mnie


Jestem absolwentką rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, gdzie zdobyłam tytuł Licencjata, a następnie Magistra. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Kilkunastoletnie już doświadczenie zawodowe zawdzięczam pracy między innymi w firmach prywatnych, biurach rachunkowych i spółkach prawa handlowego. Posiadam praktykę w kompleksowej obsłudze księgowo-finansowej firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, działających w różnych branżach, jak również w księgowaniu stowarzyszeń i fundacji. Zdobyłam doświadczenie w rozliczaniu transakcji unijnych i sporządzaniu stosownych deklaracji, współpracując z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych, jak również obsługując kadry i płace, między innymi w zakresie rozliczeń z ZUS, US czy PFRON.

Poza osiemnastoletnim już doświadczeniem zawodowym posiadam Certyfikat Księgowy numer 61222/2013, wydany przez Ministra Finansów, potwierdzający kwalifikacje oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych.